Ninove 01 Apr 2020 - 13u25
Clear Sky
7.73°C

Pastoor Alexander en 233 Rita’s vestigen wereldrecord in Outer

22 mei 2019

OUTER – Pastoor Alexander mikte woensdagavond 22 mei op minstens 100 Rita’s om een wereldrecord te vestigen. Het waren er meer dan het dubbele: 233 om precies te zijn. Al is het nog even wachten op de officiële uitslag door de gerechtsdeurwaarder. Maar een recordopkomst was het zeker.

De naam Rita doet mij vooral denken aan ‘Lovely Rita’ van The Beatles (1967-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band). Het gaat over een parkeerwachter met die naam.

In Outer leggen ze andere verbanden met Rita, de heilige Rita. Daar hadden haar naamgenotes, onder aanvoering van pastoor Alexander, één gemeenschappelijk doel voor ogen: een wereldrecord vestigen door met zoveel mogelijk naamgenoten tijdens een viering samen te komen.

Dat het meteen raak zou zijn, kon je al zien aan de drukte in de wijde omgeving van de Sint-Amanduskerk. De Rita’s stonden al ruim voor 19 uur aan te schuiven om een inschrijvingsformulier te bemachtigen. Er waren 175 documenten voorzien, maar al snel bleken extra exemplaren nodig te zijn. Ze kwamen dan ook van heinde en ver: uit de onmiddellijke buurt en omliggende gemeenten, maar ook uit Limburg, West-Vlaanderen en zelfs Wallonië.

Licht hectisch, die toestand in de kerk. Eén man hield – naast pastoor-regisseur Alexander – het hoofd koel: gerechtsdeurwaarder Toon Sorgeloos, die alle documenten zorgvuldig registreerde. Hij zal na controle het officiële aantal vaststellen. En dan staat niets nog een vermelding in het Guinness Book of World Records in de weg.

Aan die prettige chaos kwam plots een einde toen de bel rinkelde en het orgel inzette. Een gewijde stilte daalde in de bomvolle kerk neer voor de misviering, waarin de pastoor gemoedelijkheid combineerde met de plechtigheid van liturgie.

Na afloop was er een gezamenlijke fotoshoot van de pastoor en zijn Rita’s, die hij nog bedacht met een rode roos, symbool van de heilige Rita.

En dan stonden de glazen wijn klaar voor een gezellige babbel. Hopelijk was er voldoende wijn, al heb ik ooit in een of ander boek gelezen dat je daaraan kunt verhelpen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons