Ninove 02 Apr 2020 - 00u32
Clear Sky
7.73°C

Stad kant zich tegen opvulling leemputten Diepe Straten

09 april 2019
Stad kant zich tegen opvulling leemputten Diepe Straten

NINOVE - Het stadsbestuur van Ninove leverde gisteren een negatief advies af voor de vergunningsaanvraag van grondwerken De Meuter voor de opvulling van de leemputten aan de Diepe Straten. De definitieve beslissing rond die vergunningsaanvraag wordt genomen door de provincie, maar het negatief advies van Stad Ninove is daarin uiteraard een belangrijk gegeven. Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen – sp.a) is formeel: “In het bestuursakkoord staat letterlijk dat de opvulling van de leemputten voor ons geen optie is en het negatief advies ligt in die lijn.”

Coppens benadrukt dat de principiële keuze van het bestuur ook juridisch degelijk onderbouwd is. “Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan laat enkel een gedeeltelijke opvulling toe om de taluds van de leemputten te herprofileren, wat noodzakelijk is voor de realisatie van de nabestemming als recreatief groengebied,” vertelt Coppens, “Het PRUP heeft nooit een volledige opvulling van de putten in het vooruitzicht gesteld en dat is ook absoluut niet wenselijk gezien het waardevol landschap waarin de leemputten zich bevinden.”

Aangezien het PRUP de volledige opvulling niet mee opgenomen heeft, ligt de vergunningsaanvraag ook moeilijk wat mobiliteit betreft. De opvulling met 122000 m³ grond brengt uiteraard heel wat extra verkeer met zich mee. “We spreken over 50 vrachtbewegingen per dag gedurende drie jaar, terwijl het traject Denderhoutembaan-Lindendreef-Galgenveldbaan hierop totaal niet voorzien is,” vult Coppens aan, “Dat werd ook niet onderzocht in het Milieueffectenrapport van het PRUP  en is voor ons ook volstrekt onbespreekbaar.”

Burgemeester De Jonge benadrukt dat het bestuursakkoord ook bepaalt dat zo snel mogelijk werk gemaakt wordt van de realisatie van de nabestemming: “Het bestuur onderzoekt diverse pistes om die nabestemming zo snel mogelijk te laten ingaan. Op die manier kunnen we dit dossier definitief van de baan hebben. We vragen een aanpassing van het PRUP om dit mogelijk te maken.”

Op sociale media vielen kritische geluiden te horen over het stadsbestuur, dat de afgelopen weken geen openlijk en duidelijk standpunt innam. “Dat is echter een bewuste keuze van het bestuur om procedurefouten te vermijden en op die manier een goede afloop in gevaar te brengen,” vertelt De Jonge, “Tijdens de vorige procedure werd een klacht ingediend bij binnenlands bestuur tegen een ambtenaar en mezelf op basis van uitlatingen die we deden voor het schepencollege een formele beslissing had genomen en dat wilden we absoluut vermijden.”

 

Archief beeld : https://www.youtube.com/watch?v=3mYPTV7MtY0

Stadsbestuur wil definitieve oplossing door realiseren nabestemming

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons