Ninove 31 Mar 2020 - 17u09
Clear Sky
2.06°C

Parkerende vrachtwagens beschadigen kasten van nutsleidingen en berm

01 april 2019
Parkerende vrachtwagens beschadigen kasten van nutsleidingen en berm

NINOVE – Parkerende vrachtwagens veroorzaken schade aan berm en nutsleidingen in de industriezone.

Chauffeurs parkeren hun vrachtwagen in de zachte berm langsheen de Pamelstraat-Oost, tussen Delhaize en het containerpark. Die berm is totaal niet geschikt voor dit zware vervoer.

De resultaten hiervan: een kapotte berm met diepe putten, bij regenweer modder op de straat als de vrachtwagens vertrekken, losgereden watergreppels, riolen die verstoppen door de modder, afsluitingen van bedrijven die worden beschadigd door vrachtwagens die ertegenaan rijden bij het parkeren.

Deze week zijn verschillende kasten van nutsmaatschappijen aangereden met storingen in de communicatie bij de bedrijven tot gevolg.

Doordat de berm te zacht is voor het zware gewicht van vrachtwagens zakken regelmatig afgepikte aanhangwagens met hun poten in de grond. Daardoor bestaat de kans dat ze de onderliggende rioleringen, gas- en nutsleidingen beschadigen.

De bedrijven, verenigd in de ‘vzw Industriezone 2 Ninove’, hebben het probleem al aangekaart bij de stad, maar vooralsnog zonder resultaat. Het is duidelijk dat hier dringend maatregelen nodig zijn om aan deze toestand een einde te maken.

GNE – Foto's Giovanni Neckebroeck

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons