Ninove 06 Apr 2020 - 02u44
Clear Sky
17.02°C

Minister Jo Vandeurzen op bezoek in de Pollarewijk

30 maart 2019

NINOVE – De Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen bezocht donderdag 28 maart een ‘autonoom wonen’-project. Jonge mensen kunnen er geleidelijk aan leren op eigen benen te staan.

Ninove Welzijn heeft een aantal leegstaande woningen in de Pollarewijk. Na afbraak komen daar over enkele jaren nieuwe sociale woningen in de plaats. In afwachting verhuurt Ninove Welzijn deze aan organisaties, die dringend op zoek zijn naar huisvesting voor hun doelpubliek. Dat is het geval in de Pollarewijk en de wijk Eversem in Okegem.

In de Pollarewijk gaat het om drie woningen. De vzw Levenslust uit Lennik begeleidt meerderjarigen naar zelfstandig wonen. Op die manier vermijdt Ninove Welzijn tegelijk dat de leegstaande huizen kraakpanden worden.

De jonge bewoners en hun begeleiders gingen donderdag 28 maart in gesprek met minister Vandeurzen. Het was eigenlijk een tegenbezoek, want op 28 augustus waren zij al langs geweest op zijn kabinet.

“Ik heb veel van hen geleerd”, aldus de minister van Welzijn. “De vroegere jeugdzorg is al verbreed tot ondersteuning voor meerderjarigen. Maar natuurlijk kunnen wij dit maar doen mits een beroep op organisaties en sociale ondernemers, die daarin willen investeren. Dit project is daarvan een schitterend voorbeeld, met de steun van de lokale overheid en de sociale huisvestingsmaatschappij. De Vlaamse cijfers tonen aan dat de voortgezette jeugdzorg na 18 jaar steeds belangrijker wordt.”

Een bewoonster vindt dit alvast een fijne ervaring. “Vorig jaar moest ik in Meerbeke een hoge huur betalen, waardoor ik niets overhield. Hier kan ik met een huurprijs van € 250 een beetje sparen. Het is ook goed dat ik met anderen ben, want ik heb nog heel veel steun en structuur nodig”.

Knelpunten

Dat laatste is voor begeleidster Pegie Mestdagh een van de grote pluspunten. “Voorheen leefden die jonge mensen in leefgroepen van 10 met een drietal begeleiders. De stap naar alleen wonen is voor hen te groot.”

Daarnaast zijn er nog een aantal knelpunten. “Ik denk aan de wachtlijsten voor psychiatrische opvolging en de vereenzaming, die dreigt in de vrije tijd. We gaan met hen ook alle betrokken organisaties en diensten langs, zodat ze weten bij wie ze waarvoor terecht kunnen. Er is ook de groep jonge mensen, zonder een heel uitgesproken problematiek, die in de grijze zone van de hulpverlening zitten. Maar het is tof van de minister om hiervoor tijd vrij te maken en de verandering zit eraan te komen.”

“We kunnen zeker beter”, beaamt minister Van Deurzen. “Zo moeten wij de muurtjes tussen de verschillende zorgaanbieders afbreken. Zelf maken we daar werk van door een aantal agentschappen te fuseren zoals Jongerenwelzijn, Kind&Gezin, het Vlaams agentschap voor personen met een handicap. Op die manier kunnen wij werk maken van een geïntegreerde aanpak.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons