Ninove 06 Apr 2020 - 04u58
Clear Sky
17.02°C

Geen werken op Brakelsesteenweg na vernietiging van vergunning

30 januari 2019

NINOVE – De aangekondigde werken op de Brakelsesteenweg starten niet op maandag 04 februari. De stad Ninove had tegen de vergunning voor de wegenwerken een procedure opgestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In zijn arrest vernietigde de Raad de vergunning, waardoor de werken voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. “Tijd om te kiezen voor werken die er voor de Ninovieter wel toe doen”, aldus een tevreden schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen).

Het stadsbestuur had in de vorige legislatuur grote vragen bij het ontsluitingsconcept met twee keerpunten voor het geplande winkelcentrum Ninouter van 10.000 m² aan de Brakelsesteenweg.

“Dat concept kan echter nooit de bestaande verzadiging van de Brakelsesteenweg verzoenen met het extra verkeer dat het winkelcentrum aantrekt,” aldus de schepen. “De Brakelsesteenweg/N8 zou een pak extra voertuigen te verwerken krijgen: jaarlijks een miljoen op het rijvak richting Brakel. Dat is absoluut geen goed idee aangezien de N8 op dit punt al filegevoelig is.”

De Raad vernietigde de vergunning voor de wegenwerken op basis van een gebrekkige motivatie van de Milieu Effecten Rapportage (MER). “De vergunningsaanvraag zou officieel los staan van het retailcentrum zelf, zodat bijkomende rapportage niet nodig zou geweest zijn. Dat is uiteraard een absurde redenering en de Raad is ons daarin gevolgd.”

Het Vlaams Gewest kan in principe opnieuw een vergunning verlenen; maar dan moet opnieuw een nieuw openbaar onderzoek plaats vinden.

Ninouter

Of het retailcentrum Ninouter daarmee ook definitief van de baan is, is nog onduidelijk, maar Vande Winkel is niet van plan zijn houding tegenover het project te veranderen.

“Men moet goed begrijpen dat dit project de komende zes jaar de mobiliteit van de Ninovieter sterk negatief zou beïnvloeden. Tot 2021 is het volop miserie door de wegenwerken zelf en nadien door de impact van het retailcentrum op de doorstroming. Als schepen van Openbare Werken en Mobiliteit kan ik me daar onmogelijk bij neerleggen. Ik hoop dan ook dat we definitief klaarheid kunnen scheppen in dit dossier. Ofwel is er een degelijke ontsluiting voor Ninouter door twee dubbelstrookrotondes zoals oorspronkelijk voorzien. Ofwel wordt het project stopgezet. Dat laatste draagt mijn voorkeur weg."

Het wordt volgens de schepen tijd om te kiezen voor projecten die er voor de Ninovieter wel degelijk toe doen: "Dat zijn onder andere de Halsesteenweg en het kruispunt Tramstatie (aan de Van Den Borre) of Den Doorn.”

Zie in een aansluitend artikel de reactie van Jan Du Bois van Mitiska Reim nv, de promotor van Ninouter.

MLI

Het belangrijkste praktische gevolg van de vernietiging: de aangekondigde wegenwerken aan de Brakelsesteenweg starten niet op 04 februari e.k.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons