Ninove 04 Apr 2020 - 14u51
Few Clouds
14.95°C

Minister Schauvliege keurt uitbreiding natuurreservaat Beverbeekvallei goed

10 januari 2019
Minister Schauvliege keurt uitbreiding natuurreservaat Beverbeekvallei goed

NINOVE – De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf haar fiat aan de uitbreiding van het natuurreservaat ‘Beverbeekvallei’ met 7 hectare. De bijhorende subsidies wil Natuurpunt Ninove gebruiken voor het beheer van dit gebied.

De Beverbeek bepaalt het landschap vanaf Herzele over Aspelare, Nederhasselt, Outer tot Ninove. Daar mondt de overwelfde beek uit in de Dender. De Beverbeekvallei bevat zeer waardevolle natuur met veel bronnen. Het gaat grotendeels om natte populierenbossen die 100 jaar geleden nog hooiland waren. Natuurpunt zet met dit project in op het herstel van de natuurlijke elzenbossen, met een ondergroei van moeraszegge, dotterbloem, sleutelbloem en het zeldzame goudveil. Een aantal kleine landschapselementen zijn een goede habitat voor verschillende soorten vlinders, libellen en zeldzame vogels als de bosrietzanger, de wielewaal en de matkopmees.

Dit natuurreservaat is een project, waarmee Natuurpunt Ninove al een tiental jaar bezig is. “Wij zijn uiteraard heel tevreden”, aldus de voorzitter Wouter Mertens. “We proberen stukje bij beetje grond te verwerven om één aaneengesloten natuurgebied te bekomen. De uitbreiding van 7 ha bestaat uit wel 10 tot 15 aankopen. In totaal beslaat het hele erkende gebied nu 22,5 ha en we zijn al bezig aan de verwerving van percelen voor een volgende uitbreiding en erkenning.”

Bever

Hoe natuurlijker het landschap, hoe groter ook het waterbergend vermogen. “We hopen ooit als kroonstuk de bever terug te zien om aldus de naam van het gebied alle eer aan te doen. De bever draagt door zijn waterbouwkundig ingenieurschap bij tot het waterbergend vermogen van de beekvallei. Dit is ook zeer belangrijk om Ninove in de toekomst te vrijwaren van overstromingen en stukken goedkoper dan dure inefficiënte wachtbekkens. Op termijn willen wij dit natuurreservaat meer toegankelijk maken voor wandelaars uit de buurt. Je kan nu al wandelen van aan de kerk van Nederhasselt tot de watermolen van Aspelare, maar laarzen zijn daarbij echt nodig.”

Minister Schauvliege kende vorig jaar al een subsidie toe voor de uitvoering van uitzonderlijke eenmalige inrichtingswerken achter het kerkhof van Nederhasselt. Voortaan ontvangt Natuurpunt een jaarlijkse subsidie voor het beheer van het reservaat. Het beheer gebeurt door een combinatie van inzet van vrijwilligers en van professionele krachten via sociale tewerkstelling. Voor de opmaak van een zeer grondig beheerplan en het startbeheer krijgt de vereniging eenmalig € 1.829.

“Dat geld is welkom”, zegt Wouter Mertens. “Naast de financiële impuls voor het beheer is de erkenning is echter ook belangrijk omdat alle noodzakelijke werken daardoor vergund zijn. Op die manier moeten we niet steeds een nieuwe vergunning aanvragen voor elke nieuwe fase in de uitvoering van onze visie. Mensen, die mee een handje uit de mouwen willen steken, zijn steeds welkom. Daarnaast rekenen wij ook op de financiële steun van de Ninovieter met een hart voor de natuur. De aankopen zijn voor een deel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de stad Ninove, die 10% van de verwerving mee financiert. De rest moeten we zien bij elkaar te krijgen door giften, sponsoring, legaten en benefiet-activiteiten.”

Info: Natuurpunt Ninove.
Giften zijn mogelijk met vermelding van PROJECTNUMMER 6241 bij elke gift voor dit natuurgebied (IBAN-BE56 2930 2120 7588 – BIC-GEBABEBB). Vanaf € 40 ontvang je een erkend fiscaal attest.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons