Ninove 31 Mar 2020 - 18u24
Clear Sky
2.06°C

Vernieuwen en aanpassen buitenschrijnwerk in verschillende wijken

19 december 2018
Vernieuwen en aanpassen buitenschrijnwerk in verschillende wijken

NINOVE – In de loop van 2019 zullen alle ramen in de woningen van onderstaande wijken voorzien worden van hoog rendementsglas en zonodig van ventilatieroosters.

Waar nodig worden ook de poorten vervangen. Dit zal gebeuren in de wijk Groeneweg en Fonteinstraat. De garageboxen zullen een nieuwe poort krijgen. Dat zal meteen ook het uitzicht in de wijken mooier maken. Dit geldt voor de wijk Groeneweg en Pollarewijk.

ADU

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons