Ninove 08 Apr 2020 - 16u33
Overcast Clouds
12.03°C

Uitlenen van materiaal voortaan gratis voor Ninoofse verenigingen

30 juni 2017
Uitlenen van materiaal voortaan gratis voor Ninoofse verenigingen

Ninove - De gemeenteraad van Ninove heeft op 24 mei 2017 nieuwe reglementen voor de subsidiëring en de ondersteuning van het verenigingsleven goedgekeurd. Meest in het oog springt de nieuwe regeling voor het gebruik van materiaal van de uitleendienst: dat is vanaf nu gratis voor erkende verenigingen. Actieve kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen kunnen voortaan op een extra subsidie rekenen.

Erkende verenigingen zijn vanaf 1 juli vrijgesteld van het betalen van een retributie voor het gebruik van materiaal van de uitleendienst. Ze betalen wel voor transport van het uitgeleende materiaal door de technische dienst (50 euro per rit per voertuig, met een maximum van 400 euro per evenement). De nieuwe regeling geldt voor alle door de stad erkende verenigingen, zowel kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen als jeugd- en sportverenigingen.

Voor de kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen werden daarnaast enkele subsidiereglementen aangepast. “Het is onze ambitie om de bestaande reglementen, die vaak dateren van het begin van deze eeuw, te dynamiseren”, verduidelijkt Veerle Cosyns, schepen van cultuur. “We wensen actieve verenigingen te belonen met een extra toelage. Door enkele subsidiereglementen op te frissen, willen we ze beter bekend maken en hopen we de verenigingen te stimuleren om er meer gebruik van te maken.” Om die ambitie te kunnen waarmaken, werd het beschikbare budget voor subsidies met 23.000 euro opgetrokken.

De stad maakt voortaan een onderscheid tussen vier categorieën kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen. Per categorie is er een verschillende basistoelage. Verenigingen van scheppende kunsten (actief op het vlak van muziek, zang, theater, dans en beeldende kunsten zoals schilderkunst, tekenkunst en fotografie) en verenigingen met een receptieve werking op het vlak van kunst en cultuur ontvangen voortaan een gegarandeerde basistoelage van 250 euro per jaar. Voor wijk-, buurt- en kermiscomités is er vanaf nu een basistoelage van 200 euro. De ‘klassieke’ sociaal-culturele verenigingen ontvangen, zoals voorheen, een basistoelage van 100 euro. Maar elke vereniging heeft wel de kans om deze gegarandeerde basistoelage aan te vullen met een activiteitentoelage, die berekend wordt op basis van een bonuspuntensysteem. “Voor een tiental activiteitsoorten en criteria kun je bonuspunten, en dus een extra financiële tegemoetkoming, verdienen”, zegt Veerle Cosyns, die benadrukt dat de adviesraden voor cultuurbeleid maximaal betrokken werden bij de totstandkoming van de nieuwe reglementen.

De stad behoudt het systeem van projectsubsidies om meer dynamiek en creativiteit in het cultuurleven te brengen en verenigingen te stimuleren eens ‘iets speciaals’ te doen. Ook de toelage ‘tussenkomst infrastructuur’ voor verenigingen die een werking hebben in een deelgemeente zonder geschikte gemeentelijke accommodatie blijft behouden. De modaliteiten voor deze beide reglementen wijzigen wel en de minimumbedragen worden opgetrokken (250 euro voor een projectsubsidie en 40 euro per huurbeurt voor ‘tussenkomst infrastructuur’). Het reglement ‘gesubsidieerde optredens’ wordt aantrekkelijker door het aanbod uitdagender te maken, niet alleen voor de verenigingen, maar ook voor de artiesten. Het aangepaste reglement voorziet niet langer een forfaitaire subsidie, maar betaalt 25 of 50 procent van de uitkoopsom aan wie een ‘Ninoofse Klepper’ of ‘Ninoofse Superklepper’ programmeert.

Er is wel één belangrijke voorwaarde om te genieten van deze subsidiëring en ondersteuning: de vereniging dient door de stad erkend te zijn. “Maar zo’n erkenning kost niet veel moeite”, aldus schepen Cosyns. “Het volstaat dat je een werkingsverslag bezorgt, waaruit blijkt dat je vereniging het voorbije kalenderjaar een reguliere werking gehad heeft en over een bestuur beschikt.”

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons