Ninove 04 Apr 2020 - 23u16
Few Clouds
14.95°C

Extra multifunctionele machine tegen onkruid en sneeuw

03 oktober 2018

NINOVE – De technische dienst beschikt sinds een drietal weken over een nieuw veeg- en ruimtoestel. “We hadden al een dergelijke multifunctionele machine”, aldus schepen Paul De Schepper (CD&V). “Maar om alle taken aan te kunnen, was de aankoop van een tweede noodzakelijk. We willen het ook inzetten om de fiets- en voetpaden sneeuwvrij te maken.”

Officieel heet het toestel een ‘werktuigdrager’: een machine met meerdere functies dus. Schepen De Schepper: “We zetten het in voor de onkruidbestrijding. Om het grondgebied volledig onkruidvrij te maken en te houden, was één dergelijke machine onvoldoende. Samen met het eerste gelijkaardige toestel, sinds twee jaar in dienst, kuist het de greppels en de borduren. Ons groot veegtoestel kan dan het vergaarde vuil en onkruid opruimen.”

Het toestel heeft tractie op de vier wielen. “We zullen het dus ook gebruiken tijdens de winter om de voet- en fietspaden sneeuwvrij te maken. Het toestel ruimt vooraan de sneeuw weg en achteraan strooit het zout via een laadbak. Een heel interessante formule want alles gebeurt in één werkgang. We bereiken dan ook plaatsen, die voor de grotere sneeuwruimers niet toegankelijk zijn. Voor de fietsers zal het alvast een hele verbetering zijn.”

De stad betaalde de aankoop uit eigen middelen. “Een dergelijke machine kost 79.900 euro. We sloten ook een onderhoudscontract af voor vijf jaar ter waarde van 24.056 euro. Beide bedragen zijn exclusief BTW. In totaal komt het dus op goed 125.000.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons