Ninove 05 Apr 2020 - 00u55
Few Clouds
14.95°C

Plannen Fabelta-site worden concreter

26 juni 2017
Plannen Fabelta-site worden concreter

Een tachtigtal geïnteresseerden kwam zaterdag langs op het terugkoppelmoment van de stad Ninove en de provincie tijdens de Topdagen. De inwoners konden eerder al tijdens een infomarkt en debatavonden hun input geven over de invulling van de site en konden nu komen informeren naar welke ideeën al dan niet werden weerhouden en waarom (niet). In de Brownfield-convenant werden er wel al krijtlijnen vastgelegd. Wat momenteel vaststaat, is dat de Fabelta-site zal worden ontsloten door een derde brug over de Dender, dielicht verhoogd en beweegbaar zal zijn. "Die kost dan wel meer, maar een vaste brug zou te veel insnijden in het gebied - en dus verloren gaan - en zou de hellingsgraad vrij groot zijn. Nu moet alleen nog worden bepaald wie die meerkost zal dragen", zegt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open VLD). Er wordt daarnaast ook rekening gehouden met het overstromingsgevaar op de site langs de Dender. "Dat waren de twee zaken waarover de inwoners het meest bezorgd waren”, zeggen Patrick Wohlmutter en Davina De Palmenaer van de provincie Oost-Vlaanderen, die het project coördineren. “De derde brug zal vooral dienen voor gemotoriseerd verkeer terwijl de bestaande brug aan de Désiré De Bodtkaai verkeersluw zal worden gemaakt met een veilig traject voor fietsers en voetgangers.” 

Wonen & Werken

De woningen, zowel appartementsblokken als alleenstaande huizen, zullen zich richten op een gemengd publiek van onder andere senioren, tweeverdieners en jonge gezinnen. Er zal ook plaats zijn voor ambachtelijke bedrijvigheid zoals een bakker, beenhouwer of fietsenwinkel en voor kantoren zodat er overdag ook leven is en het geen spooksite wordt. 

“Daarnaast is er eventueel ruimte voor serviceflats en voor heel wat groen en recreatieruimte voor kinderen. Ik denk dan aan een park, minstens een speeltuin en misschien zelfs een skatepark. Uitgesloten is grootschalige kleinhandel, een bedrijventerrein, evenementen- of carnavalswerkhallen”, gaat Triest verder. "Het is trouwens ook erg belangrijk dat de Fabelta-site, de OCMW-site en de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) Burchtdam in harmonie zijn en één gebied zullen vormen.” 

Ten vroegste 2020

“Ook hoogteaccenten moeten kunnen, in de vorm van een 'landmark' zoals bijvoorbeeld de KBC-toren”, vervolgt Wohlmutter. “Wat mobiliteit betreft, willen we het trage verkeer stimuleren door alternatieven zoals elektrische fietsen aan te bieden en het snelle of gemotoriseerde verkeer zo veel mogelijk uitsluiten. Er wordt dan ook gekozen voor gegroepeerd parkeren, al zal het wel mogelijk zijn om met de auto tot aan de woning te geraken om te laden en lossen.” In september wordt overgegaan naar de ontwerpfase en het opstarten van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Volgens Wohlmutter kunnen de werken, die gefaseerd zullen gebeuren, ten vroegste in 2020 beginnen.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons