Ninove 03 Apr 2020 - 16u48
Few Clouds
6.28°C

Criminaliteitsstatistieken 2017 voor Ninove

13 augustus 2018
Criminaliteitsstatistieken 2017 voor Ninove

NINOVE – Met een stijging van 55 % ten aanzien van het jaar voordien, waren de fietsendiefstallen een van de meest opvallende stijgers in de criminaliteitsstatistieken voor 2017. Ook de beschadigingen aan auto’s namen toe, net als de misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (intrafamiliaal geweld). De drugsdelicten namen sterk af met 29,07 %.

Elk jaar publiceert de federale politie een overzicht van de criminaliteitsstatistieken. De cijfers voor Ninove vertonen in 2017 een globale lichte stijging van het aantal misdrijven met 2,17 %. Onderverdeeld naar de hoofdcategorieën geeft dit het volgende:

 • bedrog + 7,69,
 • beschadigen van eigendom + 0,36,
 • diefstal en afpersing + 4,87,
 • drugs - 29,07,
 • misdrijf tegen lichamelijke integriteit + 8,57,
 • andere + 6,48.

Als we de cijfers opsplitsen naar ‘criminele figuur’, scoren de fietsendiefstallen het hoogst in 2017. De vijf meest voorkomende zijn:

 • fietsendiefstal: 141,
 • beschadigen van auto: 130,
 • winkeldiefstal: 107,
 • intrafamiliaal fysiek geweld: 89,
 • woninginbraak: 84.

Hieronder geven we een aantal grafieken weer. Uiteraard zijn dit cijfers. De impact, die criminele feiten op de slachtoffers hebben, kun je moeilijk becijferen.

Info voor een goede lezing van de statistieken

 • Hoofdcategorieën zijn inbreuken op de wetgeving in het gerechtelijk domein (niet-verkeer).
 • Een criminele figuur betekent een combinatie van een misdrijf (bv. diefstal) met bijkomende informatie zoals bijvoorbeeld een bepaald voorwerp (bv. auto) of een bepaalde plaats (bv. woning). Opgelet: criminele figuren mag je niet bij elkaar optellen, omdat anders dubbeltellingen mogelijk zijn. Voorbeeld: een autodiefstal waarbij de daders wapens gebruikt hebben, zit zowel in autodiefstal, als in diefstal gewapenderhand.
 • Criminele figuren en hoofdcategorieën mag je evenmin bij elkaar optellen.
 • Zowel weergave van de pogingen als van de voltooide feiten.

Info: alle gegevens vind je terug op http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-politiezone/.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons