Ninove 31 Mar 2020 - 16u32
Clear Sky
2.06°C

Pluimvee: ziekte van Newcastle

06 juli 2018
Pluimvee: ziekte van Newcastle

NINOVE – Na de vaststelling in Haaltert van de ziekte van Newcastle, zijn een beschermgebied en een toezichtgebied ingesteld. Het stadscentrum en een aantal deelgemeenten van Ninove bevinden zich binnen deze zone.

In Haaltert is op 4 juli de ziekte van Newcastle (pseudovogelpest) vastgesteld op een professionele pluimveehouderij. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) nam rond deze haard twee maatregelen.

  • Er is een beschermingsgebied ingesteld van 3 km (en een straal van 500 meter).
  • Bijkomend is er een toezichtgebied met een straal van 10 km. Het stadscentrum en een aantal Ninoofse deelgemeenten bevinden zich binnen deze zone (zie kaartje).

Binnen het toezichtgebied moeten de professionele en hobbypluimveehouders zich houden aan een aantal specifieke maatregelen:

  • Het verplaatsen van pluimvee is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer over de autosnelwegen of de hoofdlijnen van het spoorwegnet, op voorwaarde dat de dieren niet worden uitgeladen en nergens wordt haltgehouden.
  • Alle verzamelingen zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen van pluimvee, duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Ook als je je buiten het toezichtgebied bevindt, moet je rekening houden met een aantal richtlijnen.

De mens is niet gevoelig aan de ziekte van Newcastle. Je kunt dus gerust alle pluimveevlees en eieren zonder problemen consumeren.

Meer info: www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons