Ninove 09 Apr 2020 - 21u05
Clear Sky
21.86°C

Kruispunt Mallaardstraat open, dinsdagmarkt terug op Graanmarkt

06 juli 2018
Kruispunt Mallaardstraat open, dinsdagmarkt terug op Graanmarkt

NINOVE  - Het kruispunt tussen Mallaardstraat-Twijndersplein en Graanmarkt is definitief opengesteld voor alle verkeer.

Daarmee komt een einde aan de verkeershinder, die het afsluiten van dit drukke punt teweeg bracht de voorbije maanden. Hierdoor is het centrum opnieuw makkelijker bereikbaar. Door het openstellen van dit kruispunt komt ook de wekelijkse markt vanaf komende dinsdag terug naar de Graanmarkt. Belangrijk hierbij is dat er op dinsdagvoormiddag - zoals in het verleden - niet meer mag geparkeerd worden op de Graanmarkt. De rijweg tussen de beide ronde punten op de Centrumlaan zal daar weer wel opnieuw beschikbaar zijn voor alle verkeer. Het tweerichtingsverkeer in de Depauteerstraat is opgeheven en is terug éénrichting. (GNE)

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons