Ninove 06 Apr 2020 - 04u55
Clear Sky
17.02°C

Burgemeester reageert op ‘varkenskopincident’

25 juni 2018
Burgemeester reageert op ‘varkenskopincident’

NINOVE – Burgemeester Tania De Jonge vindt dit wansmakelijk en getuigen van weinig respect.

“Het is zeker niet de juiste manier om uiting te geven aan zijn afkeuring. Deze daad heeft ook heel wat mensen gechoqueerd met heel wat reacties tot gevolg. Wij weten dat de realisatie van het cultureel centrum zwaar op de maag ligt van sommige inwoners.”

Het stadsbestuur weigerde om stedenbouwkundige reden de aanvraag ervan, maar het dossier is tot tweemaal toe in beroep bij de deputatie en de raad voor vergunningenbetwistingen goedgekeurd. “De vzw heeft ook al een bezoek gebracht aan de buurbewoners om toe te lichten wat er in het centrum zal gebeuren en organiseerde. Met de katholieke gemeenschap organiseerden zij een iftar-avond om elkaar beter te leren kennen.”

“De aanhoudende polarisatie en stigmatisering zorgen vaak voor spanningen en onbegrip. Daarom doe ik een oproep om sereen te blijven en ook niemand onterecht te beschuldigen. Dit leidt tot niets. Laat de politie het onderzoek doen. Hopelijk vatten zij de daders. Ik herhaal dat een houding die gebaseerd is op vooroordelen onze vrijheid belemmert. Een samenleving kan nooit aanvaarden dat vooroordelen leiden tot achterstelling van mensen, discriminatie en stigmatisering.”

De brandweer heeft inmiddels de pui van het gebouw gereinigd.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons