Ninove 09 Apr 2020 - 20u35
Clear Sky
21.86°C

81ste Autowijding te Pollare

09 juni 2018
81ste Autowijding te Pollare

POLLARE - De Broederschap Sint-Kristoffel uit Pollare organiseert op zondag 10 en 17 juni haar 81ste editie van de jaarlijkse autowijding.

Sinds 1937 wordt iedereen gratis jaarlijks uitgenodigd om zijn voertuig te laten wijden, en dit op de tweede en derde zondag van juni. Ook motorvoertuigen en fietsen zijn welkom, zelfs paard en koets.

"Op twee oorlogsjaren na vond de wijding altijd plaats", zegt voorzitter André Soens. "Onze autowijding is bekend over heel Vlaanderen."

De wijding start om 10.30 u. met een eucharistieviering in de kerk te Pollare. Daarna is er op de eerste zondag een tombola, gevolgd door de wijding, omstreeks 12.15 u. Op de tweede zondag is er geen tombola voorzien en begint de wijding omstreeks 11.30 u.

ANDU

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons