Ninove 05 Apr 2020 - 02u39
Few Clouds
14.95°C

100km wandellussen in Ninove

01 juni 2018

#Ninove - De stad Ninove opent via het tragewegenproject de komende maanden voor 100km aan wandellussen op haar grondgebied. Het ambitieuze project is de kers op de taart van het werk van talrijke vrijwilligers en de stadsdiensten.

Na het opstellen van tragewegenplannen, namen die vrijwilligers opnieuw de pen op, deze keer om per deelgemeente wandellussen uit te tekenen. “Die wandellussen geven buurtbewoners, maar ook mensen uit de hele regio, de kans onze prachtige streek te verkennen,” vertelt schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen), “want ook al lijkt onze streek met een dicht wegennet heel verstedelijkt, op wandelafstand ligt er heel wat natuurpracht te ontdekken.”

De stad kan bij de realisatie van de wandellussen op een brede ondersteuning rekenen van de provincie, die via de vzw Trage Wegen administratieve en logistieke ondersteuning levert, maar ook subsidies voor de heraanleg of comfortverhoging van de trage wegen. Gedeputeerde Peter Hertog stipt aan dat de samenwerking tussen stad en provincie van groot belang is: “Met de toegenomen druk op ons wegennet is de vraag naar herwaardering van de oude trage wegen enorm toegenomen en we zijn blij onze gemeentes hierin te kunnen ondersteunen. En het mag gezegd worden: Ninove is bijzonder ambitieus met dit project.”

Naast de recreatieve functie van trage wegen, werkt de stad ook aan de opwaardering van voetwegen als verkeersveilig alternatief voor de zwakke weggebruiker. “De aannemer is aangesteld en we hopen de komende maanden een paar verbindingen in halfverharding aan te leggen die voor voetgangers en fietsers een aangenaam alternatief vormen,” vertelt Vande Winkel, “zo hopen we de Terrasstraat te verbinden met de Oude Eichembaan als veilige route voor Appelterre-Eichem en Voorde voor het stadscentrum. Ook de voetweg tussen de Krepelstraat en het voetbalplein van K.V.E. Winnik staat op het programma, zodat de spelers de Edingsesteenweg kunnen vermijden.”

Nu zondag 3 juni wordt aan de parking van de kerk in Appelterre om 10u een eerste wandellus geopend in samenwerking met vzw ’t Chiropaksken. In de loop van de zomermaanden staan stelselmatig de andere wandellussen op het programma.

Meer info via Wouter Vande Winkel 0474/713296

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons