Ninove 29 Mar 2020 - 18u14
Broken Clouds
4.91°C

Ninove neemt afscheid van Jacques Violon

21 mei 2018
Ninove neemt afscheid van Jacques Violon

NINOVE – Met het overlijden van Jacques Violon verliest Ninove andermaal een zeer gekende figuur. “Mijn vader behoorde tot de oudste en blauwste familie van de stad”, getuigt zijn dochter Jannick Violon. Zij herinnert zich hem als een lieve maar strenge man, zeer toegewijd aan zijn familie, zijn vrouw Lucie Lauwaert en zijn kinderen.

Jacques Violon is geboren in Ninove op 01 november 1930. Hij overleed op sinksenzondag 20 mei 2018 in familiekring. “Vader is na nieuwjaar ziek geworden en toen ging zijn gezondheid steeds meer achteruit. Toch bleef hij een vechter tot het einde, typisch voor hem. Maar de laatste longinfectie was er teveel aan. Hij is volgens zijn wens thuis gestorven in zijn vertrouwde familiekring.”

Hij behoort tot wat je de ‘stamboekliberalen’ van Ninove kunt noemen. “Onze familie is inderdaad zowat de oudste en blauwste familie van Ninove. Zelfs de aangetrouwden waren liberaal, zoals zijn schoonbroer Jean Pede. In tegenstelling tot zijn broers was vader echter meer actief langs de zijlijn. Hij is maar een keer voor de gemeenteraadsverkiezingen opgekomen, in 1982 na het overlijden van zijn broer Robert, maar werd niet verkozen. Ik ben dan in ’88 in de familievoetsporen getreden.”

Jacques Violon was onder meer voorzitter van de fanfare Voorwaarts, voorzitter en erevoorzitter van Handboogvereniging Concordia, voorzitter van de vzw Liberale Kring, bestuurslid van de liberale afdeling Ninove en van de Ninoofse sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn.

Hij was zaakvoerder van ‘Beton Violon&co’ en in 1981 ook van de brandstoffenhandel na de dood van zijn broer Robert. Maar naast zijn zakelijke, politieke en socioculturele activiteiten was hij in de eerste plaats een familieman. “Een lieve maar strenge vader, die opkwam voor zijn rechten en niet tegen onrechtvaardigheid kon. Hij kon daarom soms onverwacht uit de hoek komen. Wij moesten luisteren, zoals dat vroeger de regel was; zijn wil was wet. Toch was hij echt zeer toegewijd aan ons moeder en aan ons.”

De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag 26 mei plaats om 13.30 uur in het uitvaartcentrum De Deyn.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons