Ninove 08 Apr 2020 - 05u06
Few Clouds
20.67°C

Werken stuw Geraardsbergen tijdelijk stilgelegd

12 oktober 2017
Werken stuw Geraardsbergen tijdelijk stilgelegd

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de bouwwerken aan de nieuwe stuw op de Dender in Geraardsbergen laten stilleggen. Aanleiding is een recente beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot vernietiging van de bouwvergunning voor deze werken.

De Vlaamse waterwegbeheerder was volop bezig met vernieuwingswerken aan het stuwsluiscomplex van Geraardsbergen. De grote en kleine stuw uit de 19e eeuw worden er vervangen door een automatische stuw met stuwkleppen, die het risico op wateroverlast beduidend zal verkleinen. Ook de andere stuwen op de Dender worden om dezelfde reden vernieuwd.

De werken gingen begin vorig jaar van start. Tegen de bouwvergunning werd beroep aangetekend. In een recent arrest besliste de Raad voor Vergunningsbetwisting tot een vernietiging van de eerder verleende vergunning.

Beslissing afwachten

Ruimte Vlaanderen, de vergunningverlenende overheid, heeft nu vier maanden de tijd om een nieuwe beslissing te nemen over de bouwvergunning.

In afwachting van deze beslissing heeft Waterwegen en Zeekanaal NV de werken stilgelegd.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons