Ninove 02 Apr 2020 - 08u49
Clear Sky
0.6°C

Dorpsraad Heldergem organiseert eerste Midzomerfeest met Tavern on the green

25 juli 2017
Dorpsraad Heldergem organiseert eerste Midzomerfeest met Tavern on the green

De dorpsraad van Heldergem werpt zich niet alleen op als behoeder van de belangen van Heldergem, ze zorgen ook mee voor ontspanning. Zo organiseren ze op zondag 30 juli om 18 uur hun eerste midzomerfeest met Tavern on the green.

‘Toen voorzitter William Minnaert, tevens actief lid van de Ierse folkgroep Tavern on the green, me vertelde dat eind juli een optreden was weggevallen, sprong ik direct op de kar’ vertelt ons secretaris Johan Baetens. ‘Het was na al de politieke strubbelingen, tijd om te tonen dat we ook nog wat anders doen.

Meteen werden de nodige sponsorgelden bij elkaar gezocht om het geheel financieel draagbaar te maken. ‘We konden hierbij rekenen op nagenoeg alle neringdoeners uit Heldergem’ geeft Johan aan. De gemeente voorziet het podium en de toelatingen, en het feestcomité stelt zijn tenten ter beschikking. We wilden dit bewust organiseren in de buurt van ‘De Gouden Koterhaak’ de enige taverne die Heldergem rijk is, en ondertussen dienst doet als ontmoetingsplaats voor Heldergem en omstreken.

Tavern on the Green brengt Engelse en Ierse meezingers en ambiance nummers. De muziek is vrolijk en aanstekelijk. Voor wat de catering betreft werd gekozen voor streekbieren en Irish stew. Voor wie wat sterkers wil, is er ook gin, alles aan democratische prijzen.

‘We raden trouwens iedereen aan om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen’. Het lost niet alleen het parkeerprobleem op (het Oud Dorp is ingenomen door podium en publiek) ,  we werken ook aan lokale mobiliteit. Er is in elk geval een aparte fietsenstalling voorzien. Ook aan de kinderen werd gedacht. In de flyer van deze week zit een tekening om te kleuren. Wie ze ook afgeeft, krijgt een verrassing.

Als dit evenement succes heeft zou dit wel eens de start kunnen zijn van een traditie. Plaats: Oud Dorp Heldergem, toegang gratis

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons