Ninove 10 Apr 2020 - 08u45
Clear Sky
8.89°C

Criminaliteitscijfers Denderleeuw-Haaltert: een sterke daling is een feit

09 augustus 2018
Criminaliteitscijfers Denderleeuw-Haaltert: een sterke daling is een feit

Begin juli publiceerde de Federale Politie de criminaliteitsstatistieken van het jaar 2017. Uit die statistieken blijkt dat de criminaliteitscijfers van 2017 gedaald zijn tegenover 2016. In de politiezone Denderleeuw/Haaltert kunnen we zelfs spreken van een daling van meer dan 10%. In vergelijking met 2016 en de periode 2014-2018 bedraagt het verschil meer dan 19%. Deze cijfers tonen een grotere daling aan voor onze politiezone dan het landelijke gemiddelde.

De gepubliceerde criminaliteitscijfers tonen aan dat er ook in de politiezone Denderleeuw-Haaltert sprake is van een sterke daling van de criminaliteit. Zo kenden de cijfers voor inbraken in gebouwen nog trieste hoogtepunten in 2012 (179) en 2015 (188), maar daalden in 2017 naar 106. De misdrijven tegen lichamelijke integriteit daalden van 237 in 2016, naar 178 in 2017. Verder kenden de cijfers voor feiten met drugs en fietsdiefstallen een sterke daling met respectievelijk 170 feiten in 2016 en 143 in 2017, en 141 fietsdiefstallen in 2016 en 75 in 2017.

Oorzaken van de daling

De mogelijke verklaringen voor de blijvende dalende cijfers zijn onder andere de toename van het aantal camera's op straat, de technopreventie (de aanpak van woninginbraken), maar bijvoorbeeld ook door een verhoogde waakzaamheid van de politie en de burgers zelf.

Ook het feit dat ons leven zich steeds meer online afspeelt, telt mee. Er zitten dan ook grote verschillen op de soorten criminaliteit. Traditionele criminaliteit - denk aan woninginbraken - dalen stevig. Cybercriminaliteit stijgt dan weer.

De activering en gerichte opvolging via BIN’s (buurtinformatienetwerken), die gedurende de laatste jaren uitgebreid werden, is hierbij een goed werkend platform.

Veiligheidsbeleid

“De politiezone Denderleeuw/Haaltert en de beide gemeentebesturen blijven inzetten op meer veiligheid door gerichte investeringen en een weldoordacht veiligheidsbeleid zoals camerabewaking en snelheidsmetingen”, laten burgemeester Jo Fonck van Denderleeuw en burgemeester Veerle Baeyens van Haaltert weten.

“Een aantal impulsen werden vanuit het politiecollege gestimuleerd en aangereikt. Onlangs nog werden twee trajectcontroles met ANPR-camera’s in werking gesteld, op de N45 en de N460. Daarnaast wordt in mobiele veiligheidsborden, nieuwe wagens en buurtwerking 278.000 euro geïnvesteerd in 2018. Ook werden, om het hoge aantal fietsendiefstallen te verlagen, aan het station van Denderleeuw extra camera’s geplaatst en is er goed werkend samenwerkingsverband tussen NMBS, de lokale politie en de gemeente. En vergeet ook onze BIN opstart en ondersteuning en de overeenstemmende GAS wetgeving niet, waar we  als burgemeesters in één front sterk op ingezet hebben de voorbije jaren”, vervolgen burgemeesters Fonck en Baeyens.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons