Ninove 02 Apr 2020 - 16u29
Broken Clouds
10.09°C

Vind het vat - Onthulling van de tips

27 augustus 2019
Vind het vat - Onthulling van de tips

Gedurende drie maanden publiceerden we iedere week een aanwijzing naar het vat Witkap, dat Ninofmedia eerder dit jaar begroef. Het denkwerk van het 'vind het vat-team' tip per tip ontrafeld.

Tip 1 is een afdruk uit de beroemde Flandria Illustrata van Antonius Sanderus, met de bekende frase dat Ninove de oudste, de stoutste en de wijste der steden is. 'Ninove' vervangen door 'Aalst' moet voor elke Ninovieter een steek in het hart geweest zijn... Deze frase is ook op grote verwelkomingsborden te lezen aan de grenzen van de stad. Tip 1 = Ninove dus (een opwarmertje)

Grenzen

Tip 2, tip 3 en tip 4 waren allen verwijzingen naar grens, zowel provinciegrens (Oost-Vlaanderen/Brabant) als gemeentegrens (Meerbeke/Neigem) en stadsgrens (Ninove/Gooik). De definities in de grondwet en de foto's van de bordercollies en de grensrechter spreken voor zich. De vindplaats ligt dan ook vlakbij zo'n grens.

Bos

Tip 5, tip 6 en tip 7 geven hints naar bos & Neigembos. De geliefde van de maangodin heeft vele namen; een ervan is Endymion, en laat dit nu de Latijnse naam zijn van de boshyacint, die het Neigembos zo beroemd maakt. De bladerenverzameling verwijst naar alle bomen die in het Neigembos groeien. Agentschap voor Natuur en Bos geeft een aantal definities wat als bos beschouwd wordt en wat niet. Het agentschap heeft een 'examenreeks', waar aan de hand van foto's getoetst wordt: bos of niet. De getoonde fotoreeks is een selectie, beantwoordend aan de bos-definitie.

Neigem/Meerbeke

Tip 8 is Edgard De Caluwé (zie de 2 boeken van Ninovieters Kaffeegieters) met Claudia Cardinale op zijn T-shirt. In 1938 (geboortejaar van Claudia) won hij de Ronde van Vlaanderen, en wie Ronde Van Vlaanderen zegt, denkt Meerbeke. Na publicatie van deze tip gingen een aantal deelnemers zoeken in Denderwindeke. Misleid als ze waren door de geboorteplaats van De Caluwé. 

Tip 9 is de grote steen die voor het monument Newgrange in Ierland ligt. De steen is versierd met een drievoudige spiraal, triskele of triskelion genaamd. Op de Wikipedia-pagina van triskele is beschreven hoe deze in vele kerken door de architecten verwerkt is. Zo kan men ze ook vinden boven de ingangsdeur van de kerk van Neigem. Tip 10 is een witte bottine op lichtblauwe achtergrond, wat ook het icoontje is van de kasteelwandeling in Neigem, die op een paar tientallen meters van de vindplaats loopt. In de tekst is ook een hint te vinden naar een bergop.

De combinatie grens/bos/Meerbeke-Neigem zorgde ervoor dat velen in de omgeving van Prindaal ijverig aan het zoeken waren.

De extra-tip was een dubbele: enerzijds iedereen naar Neigembos verwijzen en uitnodigen, anderzijds voor de koplopers het detail van de afdruk van een virtuele boring. Begin dit jaar werden een website en app gelanceerd, welke toelaat ter plaatse de lokale ondergrond te identificeren. Wie de app laadde, en wat veldwerk deed, kon puzzelen naar de unieke plaats. Het hoge maaiveld was een indicatie dat de vindplaats op ongeveer dezelfde hoogte als het baantje lag.

De onmiddellijke omgeving

De breinbreker van tip 11 geeft als resultaat 15 en 211, waarmee verwezen wordt naar wandelknooppunten. Wandelt men van het ene naar het andere, dan komt men op een wandelpad tussen de Drie Egyptenbaan in Gooik en Prindaal in Meerbeke/Neigem, en passeert men op enkele meters van de vindplaats. 

Het nummer op de elektriciteitspaal in tip 12 was door velen, die al in de buurt zaten, vrij vlug gelokaliseerd; al kon Fluvius niet lachen met de vele telefoontjes die ze kregen. En de foto van tip 13 toonde het prachtige takkenportaal waaronder het vat sinds enkele maanden begraven lag: de enige uniek identificeerbare locatie op het braakliggend terrein en de gouden tip voor het vindersteam.

Tot slot

Lag het vat begraven in het natuurgebied van Neigembos? Volgens onze kaarten net niet. Het vat lag begraven op een (weliswaar mooi stuk) braakliggende grond aan de rand van het bos. We begrijpen wel de opmerkingen over ‘max 10 meter van een openbare weg’. We hebben dit niet exact nagemeten op het moment van de begraving. Het kan dus zijn dat het vat verder dan 10 meter van het wandelpad lag. Als dit voor verwarring zorgde, onze excuses hiervoor. Feit is wel dat de ultieme tip 13 duidelijk zichtbaar was van op het wandelpad. 

De opmerkingen over al dan niet privéterrein zijn onterecht. Met privéterrein bedoelen we ‘duidelijk afgebakende of omheinde of afgesloten percelen’. We verduidelijken alvast het reglement naar de toekomst toe. 

Ninofmedia bedankt alle deelnemers voor hun sportiviteit. Het was grappig om jullie enthousiaste opmerkingen op de posts over de tips te volgen. Het motiveert ons om er volgend jaar opnieuw tegenaan te gaan. Met andere originele aanwijzingen naar het vat.

JTR

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons