Ninove 01 Apr 2020 - 18u13
Clear Sky
7.73°C

Vind het vat - tip 8

23 juli 2019
Vind het vat - tip 8

Vroegere tijden: een populaire jongen, vrouwelijk schoon op de T-shirt, omringd door supporters.

Zou dit een vroegere vat-vinder kunnen zijn ? Of zou hij iets met Witkap of bier te maken kunnen hebben ? Is eeuwige roem zijn deel ?

Zijn identiteit en verwezenlijkingen brengen je alvast een stap dichter naar de vindplaats...

Succes !

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons