Ninove 02 Apr 2020 - 08u17
Clear Sky
0.6°C

Vind het vat - tip 4

25 juni 2019
Vind het vat - tip 4

Vind het vat - tip 4

Vanzelfsprekend zijn ook sportieve mensen welkom om het vat te zoeken.

Wie heeft ooit beweerd dat sporten en drinken niet samen gaan?

De figuur op de foto laat zich in ieder geval niet verdorsten en kijkt rustig toe hoe de voetballers terechtgewezen worden.

“Voetballers vinden Vat”: een alliteratie.

Succes!

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons