Ninove 30 May 2020 - 02u56
Few Clouds
23.16°C

Startmoment Damiaanactie 2020

17 - 17 jan 2020

Beste medewerker, sympathisant, vrijwilliger, wakkere burger, animator

Traditiegetrouw brengen we in de maand januari zoveel mogelijk vrijwilligers en sympathisanten van

Damiaanactie bijeen. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers eens extra

in de bloemetjes te zetten.

Met jullie trouwe inzet werd de Damiaanactie elk jaar weer een succes.

Het campagnejaar 2020 wordt voor Ninove wel een heel bijzonder jaar wegens de uitreiking

wereldwijd van de Award Dr. Frans Hemerijckx.

De strijd tegen lepra is nog niet gestreden. Meer dan 220 000 mensen krijgen jaarlijks te horen dat

ze aan lepra lijden. TBC waar Damiaanactie meer en meer op inzet is nog veel meer wereldwijd

een probleem. Wanneer deze ziektes snel wordt opgespoord en behandeld zijn ze echter perfect

geneesbaar. Maar zowel TBC als lepra zijn armoedeziektes. Het is voor patiënten dus niet altijd

vanzelfsprekend om naar de dokter te gaan en een behandeling te krijgen. Met een stigma van

sociale uitsluiting veelal als gevolg.

Welkom op vrijdag 17 januari 2020 om 19 u in KAAi

Oude Kaai 11, 9400 Ninove.

 

PROGRAMMA

vrijdag 17/01/20 om 19 uur:

19u00:                   Foto reportage van de herdenkingsviering 50 jaar na het overlijden van Dr. Hemerijckx.

19u10:                   Verwelkoming en extra bedanking van de vrijwilligers namens Damiaanactie Nationaal.

19u20:                   Film Nepal, het land waarop de Damiaanactie focust in 2020.

20u00:                   Toelichting bij de uitreiking van de Award Dr. Hemerijckx door Marc Ryon van Damiaanactie

20u10:                   Een drankje en een hapje.

20u30:                   Verdeling van het actiemateriaal aan de vrijwilligers

 

Namens het Dr. Hemerijckxcomité

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons